Misją Instytutu Mechaniki Precyzyjnej jest realizowanie najwyższej jakości prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w celu transferu do przemysłu opracowanych w IMP technologii, urządzeń, aparatury, usług oraz posiadanej wiedzy z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych i odporności na korozję narzędzi, części maszyn i konstrukcji.

Cele strategiczne:

  • osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych instytutów badawczych w Europie pod względem merytorycznym,
  • ścisła współpraca z przemysłem w zakresie obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych,
  • bycie konkurencyjnym na rynku technologii inżynierii powierzchni,
  • podwyższanie trwałości i niezawodności wyrobów poprzez obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną, przygotowanie powierzchni, pokrycia galwaniczne i powłoki lakiernicze.