Archiwum Zakładowe znajduje się na terenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.

Korzystanie z akt do celów służbowych odbywa się na miejscu w Archiwum Zakładowym. Wypożyczanie dokumentów i akt jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Biblioteka Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00‒16.00 (informacje ‒ pokój nr 83). Na miejscu można skorzystać z czytelni.  

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.