Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Bilans na dzień 31.12.2016 r.

 

Aktywa trwałe   31.12.2016 r.  31.12.2015 r.
 1. Aktywa trwałe  7 253 379,77  7 899 329,30
 2. Aktywa obrotowe  34 545 771,25  34 803 857,06
   41 799 151,02  42 703 186,36 

 

Szczegółowe informacje na temat majątku Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są udostępniane osobom upoważnionym po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu.