Organami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są: Dyrektor, Rada Naukowa.

 

Z dniem 1 lipca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie dr. hab. inż. Tomasza Babul.

 

Dyrektor IMP

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
tel.: 22 663 43 35
fax: 22 663 43 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor kieruje IMP, a w szczególności:

 • ustala plany działalności Instytutu,
 • realizuje politykę kadrową,
 • zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych,
 • odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu,
 • reprezentuje IMP,
 • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

 

Rada Naukowa

Organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa IMP działa na podstawie:

 • Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.),
 • Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.),
 • przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • Statutu Instytutu,
 • Regulaminu Rady Naukowej.

 

Skład Rady Naukowej IMP – IX kadencja (2017–2021)

dr hab. inż. Ryszard Pregiel – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Maria Trzaska – wiceprzewodnicząca

prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski – przewodniczący Komisji ds. Polityki Naukowej

dr Lech Kwiatkowski, prof. IMP – przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej

dr inż. Piotr Wach – przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych

 

Członkowie:

dr inż. Lechosław Ciupik

dr inż. Paweł Chojnacki

prof. dr hab. inż. Janusz Flis

dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz

Tadeusz Gajewski

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

mgr inż. Anna Mazurek

prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski

dr hab. inż. Krystyna Pietrzak, prof. IMP

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

prof. dr hab. inż. Jan Senatorski

Marcin Sęk  

dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. IMP

dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz

prof. dr inż. Jan Tacikowski

Krzysztof Zaręba

 

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP – Dyrektor IMP

prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski – Zastępca Dyrektora IMP ds. Naukowych

mgr inż. Joanna Antolak – Główny Księgowy IMP

mgr Beata Dąbrowska – sekretarz RN