Tryb załatwiania spraw

Instytut Mechaniki Precyzyjnej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00‒16.00.

Wszystkie zgłoszenia wpływające do Instytutu realizuje się na bieżąco. Terminy wykonania prac zależne są od rodzaju badań.

Sprawy zgłaszane pocztą na adres Instytutu, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii i zadekretowaniu przez Dyrektora IMP, przydzielane są do wykonania komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną lub e-mailem kierowane są do właściwych członków kierownictwa IMP.

 

Inne informacje publiczne

Pozostałe informacje publiczne nieopublikowane w BIP IMP dostępne są na stonie www.imp.edu.pl lub po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Instytutu, tel. 22 560 26 00.