Instytutem Mechaniki Precyzyjnej kieruje Dyrektor. Organem opiniodawczym i doradczym we wszystkich sprawach dotyczących działalności placówki jest Rada Naukowa.

Podstawowa działalność Instytutu (naukowa, wdrożeniowa i usługowa) jest realizowana w siedmiu zakładach badawczych. Dwa z nich to zakłady certyfikacji, które przyznają certyfikaty pracownikom z branży przemysłowej, jak również certyfikaty na wyroby i usługi. W strukturze Instytutu są także trzy laboratoria akredytowane z akredytacją PCA. Prace badawczo-rozwojowe podzielono między pięć grup badawczych w zależności od dziedzin, w których specjalizuje się Instytut.

Prawidłową działalność wszystkich komórek Instytutu zapewniają działy obsługi. Własny zespół radców prawnych i rzeczników patentowych prowadzi pełną obsługę prawną i zabezpiecza interesy Instytutu. Dział informacji naukowej i marketingu gromadzi i udostępnia informacje naukowe, a dział analiz ekonomicznych i sprzedaży zapewnia właściwy dobór prac naukowych pod względem ekonomicznym oraz akwizycję i korzystne warunki ich sprzedaży.

Do pobrania:
Download this file (Struktura IMP.pdf)Struktura IMP60 kB